งานระบบงานติดตั้งกล้องวงจรและระบบแลน

งานระบบงานติดตั้งกล้องวงจรและระบบแลน, อีพ๊อกซี่, ติดตั้งระบบไฟฟ้า,


เอ็นทีวาย คอนสตรัคชั่น บจก.


งานระบบงานติดตั้งกล้องวงจรและระบบแลน ดูเพิ่มเติม click

โครงสร้างระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อ ระบบกล้องวงจรปิด CCTV

ในปัจจุบันระบบเครือข่ายได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูง และ สามารถทำงานได้อย่างหลากหลาย ทั้งยังช่วยในเรื่องการติดต่อสื่อสาร และ การส่งข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะกับระบบ ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ที่มีการส่งผ่านข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ดังนี้การเชื่อมต่อข่ายจึงมีประโยชน์ดังนี้ 1. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 2. สามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการสนทนา การส่งจดหมาย ตลอดจนการประชุมทางไกล

 3. สามารถแบ่งทรัพยากรต่าง ๆ ให้ใช้ร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ซีดี หน่วยความจำ เป็นต้น

 4. ทำให้เกิดการประหยัด เนื่องจากสามารถใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันได้ นอกจากนี้ยังประหยัดค่าซอฟต์แวร์ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสื่อสารอีกด้วย

 5.  

การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อสามารถทำได้หลากหลายวิธี รวมทั้งองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย เช่น พื้นที่ สิ่งแวดล้อม งบประมาณ ปริมาณการสื่อสารข้อมูล เป็นต้น ระบบเครือข่ายสามารถแบ่งตามลักษณะการเชื่อมต่อภายนอกได้ 2 ประเภท คือ การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด และการเชื่อมต่อแบบหลายจุด โดยพิจาณาจาก ระบบกล้องวงจรปิด ยี่ห้อ นั้น ๆ 1. การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด (Point – to – Point) ส่วนมากจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง 2 เครื่อง โดยเชื่อมต่อสื่อสารข้อมูลกันได้เพียง 2 เครื่องเท่านั้น การเชื่อมต่อในลักษณะนี้สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบการเดินสาย ระบบกล้องวงจรปิด และแบบไร้สายกล้องวงจรปิด

 2. การเชื่อมต่อแบบหลายจุด (Multipoint) เป็นการเชื่อมต่อกันตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป และโดยส่วนมากจะมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เป็นศูนย์รวม ระบบกล้องวงจรปิด เลยก็ได้ การเชื่อมในลักษณะนี้สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบมีสายและไร้สาย เช่นเดียวกัน

 3.  

ระบบเครือข่ายระยะใกล้ (LAN : Local Area Network)

ระบบเครือข่ายที่ติดตั้งและทำการเดินสายสัญญาณครอบคลุมภายในพื้นที่ที่จำกัด เช่น อาคารสำนักงาน วิทยาลัย โรงงาน หรือแต่ละอาคารที่อยู่ภายในบริเวณเดียวกัน ระยะทางการเดินสายไม่เกิน 2-3 กิโลเมตร ไม่เกี่ยวกับ กล้องวงจรปิด 3G ระบบ LAN เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อไมโครคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องเข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การใช้อุปกรณ์ส่วนกลางร่วมกับการใช้โปรแกรมและข้อมูลร่วมกัน และการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน

ระบบ LAN ถูกจำกัดด้วยขนาด ซึ่งรวมถึงจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเป็นเครือข่าย ในการวางระบบเครือข่ายประเภทนี้ หากมีการวางแผนงานที่ดี เวลาที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลสามารถคำนวณได้ล่วงหน้า ซึ่งจะมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก ความสามารถในการคำนวณได้ล่วงหน้าเป็นส่วนประกอบสำคัญส่วนหนึ่งที่นำมาใช้ในการออกแบบระบบงานให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังทำให้การบริหารงานเครือข่ายมีความคล่องตัวมากขึ้น
การเชื่อมโยงเครือข่าย LAN ที่นิยมใช้กันมี 2 รูปแบบดังนี้ 1. แบบอีเทอร์เน็ต (Ethernet) มีการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็ว ที่มีพื้นฐานรูปแบบการเชื่อมโยงร่วมกันแบบบัส คือ ทุกอุปกรณ์จะเชื่อมต่อกันบนสายสัญญาณเส้นเดียว การรับส่งต้องมีการจัดการไม่ให้รับส่งพร้อมกันเกินกว่าหนึ่งคู่ ขบวนการรับส่งข้อมูล จึงถูกกำหนดขึ้น ไม่ว่าจะให้ กล้องวงจรปิด8 ตัว หรือ กล้องวงจรปิด2 ตัว โดยให้อุปกรณ์ที่จะส่งข้อมูลตรวจสอบว่ามีข้อมูลใดวิ่งอยู่บนสายหรือไม่ หากไม่มีจึงจะส่งได้ และถ้ามีการชนกันของข้อมูล บนสายก็จะส่งใหม่การหลีกเลี่ยงการชนกัน จึงกระทำได้ในเครือข่ายระยะใกล้ไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดระบบอนาล็อก หรือกล้องวงจรปิด online ผ่านทางมือถือ

 2.  แบบโทเก็นริง (Token Ring) เครือข่าย LAN มีความเร็วเชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนโดยแพ็กเก็ต ข้อมูลจะวิ่งวนในทิศทางใดทางหนึ่ง ถ้ามีแอดเดรสปลายทางเป็นของใคร อุปกรณ์นั้นจะรับข้อมูลไป การจัดการรับส่งข้อมูลในวงแหวนจึงเป็นไปอย่างมีระเบียบ เหมาะสำหรับกล้องวงจรปิดรุ่นใหม่

 3.  

เครือข่าย LAN ที่อยู่ในมาตรฐานเดียวกันสามารถเชื่อมโยงเข้าหากัน แต่ทุกตัวจะมีแอดเดรสประจำ และแอดเดรสเหล่านี้จะซ้ำกันไม่ได้ เราต้อง เช็คกล้องวงจรปิด ด้วยว่าใช้แอดเดรสอะไรอยู่บ้าง จากในเว็บกล้องวงจรปิด ที่ให้บริการอยู่ จากการเลือกกล้องวงจรปิดมาใช้งานเพื่อจะให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายมาตรฐานกันได้นั้น งานระบบงานติดตั้งกล้องวงจรและระบบแลน มีวิธีการพัฒนาให้ระบบสามารถนำแพ็กเก็ตเฉพาะของเครือข่ายมาใส่ในแพ็กเก็ตกลางที่เชื่อมโยงระหว่างกันได้ เช่น TCP/IP

งานระบบงานติดตั้งกล้องวงจรและระบบแลน


ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/ 

 
บริษัท เอ็นทีวาย คอนสตรัคชั่น จำกัด
รับทำพื้น EPOXY ระบบพื้นโรงงาน พื้น PU บริการรับเหมางานระบบ
เราคือมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการทำ พื้นอีพ็อกซี่ ในอาคาร สำนักงาน ทุกรูปแบบ งานกันซึมและซ่อมรอยแตกร้าว โดยทีมงานมืออาชีพ เรามีบริการต่างๆดังนี้
- รับติดตั้งระบบพื้นโรงงาน ศูนย์บริการ พื้นEpoxy พื้นPolyuretene ฯลฯ
- ติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา
- รับงาน Renovate ออฟฟิศ สำนักงาน ห้องแล๊ป โรงงาน Turnkey Construction
- งานทาสีบ้าน อาคาร สำนักงาน
บริษัทฯมีทีมงานที่พร้อมให้คำแนะนำและปรึกษารวมถึงสำรวจหน้างาน ให้กับทางหน่วยงานของท่าน

เหตุผลที่ควรใช้บริการกับบริษัท เอ็นทีวาย คอนสตรัคชั่น จำกัด
- เราบริการเป็นกันเอง ตรงต่อเวลา
- ยินดีให้คำปรึกษาไม่เกี่ยงงาน ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่
- ดำเนินงานด้วยช่างผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
- งานดี เก็บทุกรายละเอียด
- ซื่อสัตย์และราคายุติธรรม
 

สนใจติดต่อ


บริษัท เอ็นทีวาย คอนสตรัคชั่น จำกัด


85 / 1444 ซอยประชาอุทิศ 79 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140


เบอร์โทรศัพท์ 09-4514-2451 ,  09-3979-9878, 062-665-9246


Fax 0-2819-0478


http://nty.thailandpocketpages.com


http://www.nty-construction.com


Email: ntyconstruction11@gmail.com 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “งานระบบงานติดตั้งกล้องวงจรและระบบแลน”

Leave a Reply

Gravatar